Fritids-skipperkurs D5L i Harstad høst 2019

Navigare Båtskole 

Da blir det fritidsskipperkurs D5L / Fiskeskipper kl C i Harstad

 

Tidspunkt: November - Desember 2019 -   Jan / feb 2020

 

Kurset blir helgebassert på lørdag og søndager.

 

Pris : kr 19 500,- da er alt inklusiv som materiell, kart, lærebøker, eksamen, praktisk båtkjøring osv...

 

Påmeldingsfrist 29. oktober 2019

 

Kontakt Eilif Gabrielsen på 91558497

 

eller på epost  post@navigarebaatskole.no