Lars Arne

Litt om Lars Arne Nyland


Sjøkaptein Lars Arne Nyland seiler idag som skipper for Torghatten Trafikkselskap i lokalfart.


Lars Arne startet sin maritime virke på seilskonnerten Anna Rogde.

etterhvert avanserte han til båtsmann og etter styrmannskolen til skipper.


Han deltok  to ganger på Tall Ship Race som båtsmann på Anna Rogde.

Han var også en aktiv regattaseiler i Harstad seilforening.


Lars Arne har etter styrmannskolen i Tromsø seilt styrmann / overstyrmann på offshoresupply, seismikk og nå som skipsfører på ferger.