Gunnar

Litt om Gunnar Stormo


Sjøkaptein Gunnar Stormo seiler i dag som skipsfører i Redningsselskapet.


Han har en allsidig bakgrunn både fra næringsliv på land, og maritimt. Deriblant også maskinteknisk utdannelse og erfaring.


Gunnar startet sitt maritime virke på tråler, senere sjøheimevernet, hurtigbåt og ferge. Han var i mange år var tilknyttet sjøheimevernet både som skipssjef/fører, og instruktør innen brann og havari.


Etter endt bachelor i nautikk har han erfaring fra shuttletank/bøyelaster, sjøforsvaret, gassferge, og nå i Redningsselskapet. Fartsområder har vært Europafart og kystseilas.


Gunnar har også bakgrunn fra seilskonnerten Anna Rogde hvor han var skipper / navigatør.


I dag har han S/Y "Calypso" på 39 fot, samt at han er leder av Harstad Seilforening.