Navigare Båtskole

Navigare Båtskole


Navigare Båtskole er lokalisert i Kjeldebotn og er godkjent av Sjøfartsdirektoratet

for å avholde

- fiskeskipper klasse C hvor en kan få føre fiskebåt opp til 15 meter

- fritidsskipperkurs til D5L hvor den kan få føre fritidsbåt opp til 24 meter

- "praktisk utsjekk" som er oppkjøring til fritidsskippersertifikat


Vår visjon er å ha god kvalitet på undervisningen med fokus på sikkerhet.

Viktig er å skape kvalifiserte båtførere med god holdning til sikkerhet på sjøen.


Vi skal drive opplæring av båtførere og avholde kurs som:

D5L fritidsskipperkurs,

Fiskeskipper klasse C

Praktisk prøve D6

Praktisk utsjekk D5L,

Båtførerkurs